Mengenai Hak Cuti

Apa saja jenis – jenis cuti? Cuti Tahunan Cuti Sakit Cuti Bersalin/Cuti Melahirkan Cuti Besar Cuti karena alasan penting Cuti kerja dalam satu tahun itu berapa hari? Berdasarkan Undang-Undang No.13 tahun 2003 Pasal 79 ayat (2), seorang pekerja berhak atas cuti tahunan sekurang kurangnya 12 hari kerja. Apa saja persyaratan untuk mengajukan Cuti Tahunan? Pekerja telah bekerja sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun… Continue reading

Mengenai Cuti Melahirkan

Cukup banyak ketentuan yang mengatur mengenai perlindungan bagi pekerja perempuan, baik dalam konvensi internasional maupun peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu antara lain: Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Againts Women yang telah diratifikasi dengan UU No. 7 Tahun 1984 (CEDAW) ILO Convention No. 183 Year 2000 on Maternity Protection (Konvensi ILO mengenai Perlindungan Maternitas) UU No. 13… Continue reading